Абабілова Наталія Миколаївна

 

Абабілова Наталія Миколаївна працює в Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського з 1998 року.

З 2008р. по 2012р. навчалася в аспірантурі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса).

У листопаді 2012р. захистила кандидатську дисертацію «Формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки», спеціальність 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

За роки трудової діяльності брала участь у міжнародних («Сучасні проблеми науки та освіти» Алушта, 2009; «Стратегія якості в промисловості та освіті» Варна, 2009; «Сучасні технології в навчанні і вихованні у вищій школі», «Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі» Одеса, 2009; «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції» Одеса, 2010, 2011; «Мови і світ: дослідження та викладання» Кіровоград, 2010; «Вища школа: національні пріоритети і європейські орієнтири» Черкаси, 2010; «Динамика современной науки – 2012» Софія, 2012) та всеукраїнських («Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції» Київ, 2009; «Сучасний соціокультурний простір 2009» Київ, 2009; «Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації» (Тернопіль, 2011)) науково-практичних конференціях.

Була учасником міжнародної зимової школи “Legal Writing”, яку було організовано за підтримкою посольства США при Гуманітарному університеті імені П.Могили (м. Миколаїв,  9-20 січня, 2007р.), методичних семінарів “Human rights in higher education – step I” (травень, 2007р.) та “Human rights in higher education – step II” (травень, 2008р.), що були організовані викладачами університету м.Умeа (Швеція).

Є співавторм навчально-методичних посібників “Travelling around the Crimea” для самостійної роботи студентів ІІ курсу з практики усного та писемного мовлення; “Listen and Brush Up Your English” комплекту за КМСОНП для самостійної роботи студентів І курсу з практики усного та писемного мовлення, “Working with vocabulary” для самостійної роботи студентів І курсу з практики усного та писемного мовлення, «Вступ до перекладознавства» для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності 6.020303 «Філологія. Переклад» та автором методичних рекомендацій «Професія «Перекладач»: минуле та сьогодення» для підготовки до практичних занять зі Вступу до перекладознавства студентів 1 курсу спеціальності 6.020303 «Філологія. Переклад».