Баркарь Уляна Ярославівна

 

 

к. філол. н., старший викладач

кафедри німецької філології

МНУ імені В.О.Сухомлинського

 

заступник декана з наукової роботи

на громадських засадах

                                                     

Факультет іноземної філології

каб. 01.500

E-Mail: uliana_palivoda@mail.ru

Освіта

2014

Присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історчне і типологічне мовознавство

 

 

Спеціалізована вчена рада Міжнародного гуманітарного університету, м. Одеса

2011

Підвищення кваліфікації з методики та дидактики у курсі «Проектна робота на заняттях з дорослими» за стипендією Гете-Інституту

 

 

Гете-Інститут, м. Мангейм (Німеччина)

2007

Екзамен «Großes Deutsches Sprachdiplom» (GDS)

 

 

VHS, м. Кельн (Німеччина)

2006-2007

Підготовчий курс GDS

 

VHS, м. Кельн (Німеччина)

 

2005

Диплом про вищу освіту з відзнакою

 

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

Професійна діяльність

2014

старший викладач кафедри німецької філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

2007-2014

викладач кафедри німецької філології, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

 

2007

 

перекладач німецької мови, ТОВ «Axima» (Австрія) у м.Миколаєві

2005

вчитель німецької мови, Артеківська спеціалізованої школи, АР Крим

 

2003, 2005

педагог-організатор, д/т «Озерний» МДЦ «Артек», АР Крим

Курси

Література країни, мова якої вивчається

Техніка перекладу другої іноземної мови

Практичний курс німецької мови

Практична граматика німецької мови

Практичний курс другої іноземної мови та перекладу

Наукові інтереси

Порівняльно-історичне мовознавство, семантика, етимологія, лінгвокультурологія, психолінгвістика

2014 –

захищена кандидатська дисертація на тему «Поняття чисел ʻодинʼ / ʻдваʼ та їх реалізація в німецькій і українській мовах (семантико-етимологічне дослідження)». Спеціальність – 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Науковий керівник – д. філол. н., проф. Таранець В. Г.

 

Останні публікації

·         Баркарь У. Я. Мова й культура у взаємодії : підходи до вирішення проблеми / У. Я. Баркарь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – Одеса, 2014. – Вип. 10. – Т. 2.– С. 182 – 184.

·         Баркарь У. Я. Происхождение числа ‘2’ и его реализация в немецком и украинском языках / У. Я. Баркарь // GISAP : Philological sciences / Chief Editor : J. D., Prof. Acad. Pavlov D. D. – London : IASHE, 2013. – № 2. – P. 6–9. (Socrates-Impuls, РИНЦ)

·         Баркарь У. Я. Этимология слов-обозначений числа ‘1’ в немецком и украинском языках / У. Я. Баркарь // Филологические науки. Вопросы теории и практики : в 2-х ч. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 11 (29). – Ч. ІІ. – С. 35–38. (РИНЦ)