Вікторія Володимирівна Баркасі

 

 

Особисті дані

Посада: доцент кафедри англійської філології, 

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул. Нікольська, 24, 

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

м. Миколаїв, Україна 54030 

Тел.: 0512-378819, 378807 

E-mail: kaf.angl.msnu@gmail.com

ОСВІТА

2006 присвоєно вчене звання доцента Атестаційна колегія міністерства освіти і науки України 

2004 присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук Спеціалізована вчена рада Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.. К.Д.Ушинського

1985 Диплом про вищу освіту Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2007- доцент кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет  імені В.О.Сухомлинського

2007-2013 доцент кафедри англійської філології, декан факультету іноземної філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2007-2014 доцент кафедри англійської філології, заступник декана факультету іноземної філології Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2007-2015 заступник декана факультету іноземної філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

КУРСИ

Методика викладання англійської мови

Методика викладання фахових дисциплін

Країнознавство Великобританії

Країнознавство США

Лексикологія

НАГОРОДИ

2007 Відмінник освіти України (Міністерство освіти і науки України) 

2003 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (Міністерство освіти і науки України) 

ПРФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

2014-по теперішній час Член організації TESOL

1998- по теперішній час Член Міжнародної Асоціації Вчителів англійської мови як другої

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна), англійська, французька

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Вчитель та його компетентність – Навчально-методичний посібник – Миколаїв: МДУ, 2006. – 

147с. Рекомендовано МОНУ (No14/18.2 – 505 від 17.03.2004 р.)

Словник мовознавчих термінів із англійськими та німецькими еквівалентами – Миколаїв, 2010. –

139 с

Останні конференції:

Сформована аутопсихологічна компетентність майбутніх учителів як компонент підготовки 

професійно успішної особистості – Міжнародної наук.-практ. конф. Проектування і розвиток 

професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету 4-5 жовтня, 2013 

р., Миколаїв –2013