Для мовних спеціальностей (філологічний факультет):

             - Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька);

- Практичний курс іноземної мови;

- Практичний курс англійської мови;

- Практичний курс другої іноземної мови;

- Теоретичний курс іноземної мови;

- Теоретичний курс англійської  мови ( лексикологія, теоретична та практична граматика, теоретична та практична фонетика, стилістика);

- Шкільний курс англійської мови з методикою її викладання(для мовних спеціальностей);

- Методика навчання іноземної мови(для мовних спеціальностей);

- Країнознавство(для мовних спеціальностей);

- Література країни, мова якої вивчається(для мовних спеціальностей);