Тетяна Іванівна Філіпп’єва

 

 

 

Особисті дані

Посада: доцент кафедри англійської філології,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул.. Нікольська,24,

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

м.Миколаїв, Україна 54030

Тел.: 0512 -378819, 378807

E-mail: kaf.angl.msnu@gmail.com

ОСВІТА

1999 присвоєно вчене звання доцента                                             Атестаційна колегія міністерства освіти і  науки України  

1992 присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук     Спеціалізована вчена рада Науково-дослідного інституту

                                                                                                                                                       педагогіки АПН України 

1970 Диплом про вищу освіту                                                          Карельський державний педагогічний інститут

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2012-                      доцент кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет  імені В.О.Сухомлинського

1996-2005              завідуюча кафедри іноземних мов, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

1994-1996              доцент кафедри іноземних мов, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

КУРСИ

Літературознавча компаративістика і художній переклад

Історіографії лінгвістики

Методика викладання англійської мови

Практичний курс англійської мови  

НАГОРОДИ

2001 Відмінник освіти України  (Міністерство освіти і науки України)

1999 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (Міністерство освіти і науки України)

ПРФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

2014-till present      член організації TESOL

1998-present           Член Міжнародної Асоціації Вчителів англійської мови як другої

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна), англійська.

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Філіпп’єва Т.І.

Методичні рекомендації з курсу «Стилістика англійської мови» -  English Stylistics Dictionary-reference book. - Миколаїв, 2013. – 88 с. – рекомендовано до друку 2.07.2013 р.

Філіпп’єва Т.І.

Матеріали для читання з курсу «Історія англійської мови» - Reading in the History of the English Language. Миколаїв, 2013. - 88 с. - рекомендовано до друку 2.07.2013 р.

Філіпп’єва Т.І.

Методичні рекомендації з курсу «Історія англійської мови» - «Алфавіти світу» Alphabets of the World. - Миколаів, 2013 - 100 с. рекомендовано до друку 2.07.2013 р.

 

Статті, тези

1

К вопросу о концепциях природы интерпретации

стаття

Сучасні тенденції освіти: збірник наукових праць професорського-викладацького складу та студентів за матеріалами УІ наукової конференції присвяченої дню народження канд.пед.наук, доц.. С.В.Будака / за аг. Ред.. Т.П.Мироненко, Л.С.Добровольської. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013 – С.284-289.

0,3 др.арк.

 

 

2

Эмоциональный интеллект как профессиональное качество личности педагога.

стаття

Сборник научных докладов. Теоретические и практические научные инновации. – 29.01.2013 – 31.01.2013. Часть 3/2. – Краков, 2013. С.8-12.

 

0,2 др.арк.

 

 

3.

A CLIL-oriented approach to teaching foreign languages

стаття

Матеріали Науково-практичного семінару «Використання іноземних навчально-методичних матеріалів для України у контексті формування загальноєвропейського простору. – 25 січня 2013., Миколаів, 2013 – С.36-38

0, 14 др. арк..

 

 

4.

Креативная функция приема «нарушение фразеологического единства» в стилистике.

стаття

Збірник науково-методичних праць за матеріалами звітної науково-практичної конференції до Дня науки «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця», Миколаів, 2013 р. – С.176-179.

0, 2 др. арк..

 

 

5.

The Mystery of Christina Rossetti

стаття

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред В.Д.Будака, М.Ї.Майстренко. – Випуск 4.12 (96) – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – С.275-278.

0,4 др. арк..

ВАК

 

Останні конференції:

  1. К вопросу о структуре педагогической компетентности преподавателя высшей школы / Проектування професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету. Збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. В.Д.Будака ‒ Миколаїв: МНУ, 2013. ‒ С.265-266.
  2. К.Э.Даффи: В литературе будущего будет доминировать поэзия. / Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства:збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами УІІ науково-практичної конференції присвяченої дню народження канд.пед.наук, доц.С.В.Будака / за заг. ред. Н.І.Козак, Л.В.Водяна. ‒ Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. С.163-166.
  3. Засоби вираження історичного фону і колориту / Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства:збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами УІІ науково-практичної конференції присвяченої дню народження канд.пед.наук, доц.С.В.Будака / за заг. ред. Н.І.Козак, Л.В.Водяна. ‒ Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. С.166-171 (в співавт.).