Олена Миколаївна Кордюк

 

 

Особисті дані

Посада: викладач кафедри англійської філології,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул.. Нікольська,24,

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

И.Миколаїв, Україна 54030

Тел.: 0512 -378819, 378807

E-mail: kaf.angl.msnu@gmail.com

ОСВІТА

2000 Диплом про вищу освіту                        Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2001-                          викладач кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

КУРСИ

Практична граматика англійської мови

Практика усного та писемного мовлення

Аналітичне читання

Граматичні категорії

Комунікативна граматика

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна), англійська, німецька.

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Граматичний практикум для самостійної роботи з практичної граматики англійської мови для студентів І-ІІ курсів– Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – 159 с.

Останні публікаціі:

  1. Кордюк О.М. «До питання про існування односторонньої ідеоматичності» Сучасні тенденції освіти : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами V наук. конф., присвяченої дню народження к.п.н. доц. С. В. Будака. / [за заг. ред. Т. П. Мироненко, Л. С. Добровольської] – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 331-337
  2. Кордюк О.М. «Формування мовної компетенції студентів за допомогою технічних засобів навчання англійської мови» Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища університету 4 жовтня 2013 / Миколаїв, Україна
  3. Кордюк О.М. «Найбільш поширені моделі англійських фразеологізмів з компонентом have» Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства: збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами VII науково-практичної конференції  присвяченої дню народження к.п.н., доц.С.В.Будака/ за заг.ред. Н.І.Козак, Л.В.Водяна – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 44-50