Ольга Вікторівна Коваленко

 

Особисті дані

Посада: викладач кафедри німецької філології,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул.. Нікольська,24,

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

м.Миколаїв, Україна 54030

Тел.: 0512 -378819

E-mail:deutsche_sprache@mail.ru

 

ОСВІТА

2011  Диплом магістра                                     Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського

1994  Диплом про вищу освіту                         Миколаївський державний  педагогічний інститут

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2010- по теперішній час          викладач кафедри німецької філології, Миколаївський  національний університет                                  

1995 – 2010                            викладач кафедри іноземних мов, Миколаївський  національний університет   

КУРСИ

Практика усного та писемного мовлення

Аналітичне читання

Практичний курс другої іноземної мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу

Практична граматика

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна),  німецька

Останні публікаціі:

Коваленко О.В. «Функціонування зоосемізмів у фразеологізмах німецької та української мов».- Одеський лінгвістичний вісник: зб. наук. праць / [ гол.ред. Н.В.Петлюченко]; Національний університет «Одеська юридична академія».- Вип.2.- Одеса: Фенікс ,2014.- 212 с.-С.30-39.

Коваленко О.В. «Лінгвостилістичні особливості німецького молодіжного сленгу» - Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства: збірник наукових праць проф. - виклад. складу та студентів за матеріалами VII науково – практ. конференції, присвяченої дню народж. канд. пед. наук, доц. С.В. Будака/ за заг.ред. Н.І. Козак,Л.В.Водяної .- Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. 2014.- 328 с.( с.38-44).

Коваленко О.В. «Культура мовлення в аспекті міжкультурної комунікації»: Сборник: (Секция 22, подсекция 5) Тенденции, наработки, инновации, практика в науке.- Люблин ( Польща) .- Zbior raportow naukowych: Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka u nauce ( 29. 04- 30.04.2014).- Warszawa : Sp.z.o.o. Diamond trading tour, 2014.- 156 str. (с.52-56)

Коваленко О.В. «Німецькомовна новела в аспекті лінгвістичного дослідження». - Сборник: Филология и культурология:проблематика и перспективы развития.- Щецин, Польша. Ч.2.- Zbior raportow naukowych: Filologia i kultura: problemy i perspektyvy. –Szczecin.- Czesc 2.-С.27-34.

Коваленко О.В. «Фразеологічні одиниці з соматизмами» (на матеріалі німецької мови) ».-Сборник: Филология и культурология: проблематика и перспективы развития.- Щецин, Польша. Ч.2.- Zbior raportow naukowych: Filologia i kultura: problemy i perspektyvy. –Szczecin.- Czesc 2.С.24-27.

Коваленко О.В. «Міжкультурний аспект невербальної комунікації ». - Сборник: Филология и культурология:проблематика и перспективы развития.- Щецин, Польша. Ч.2.- Zbior raportow naukowych: Filologia i kultura: problemy i perspektyvy. –Szczecin.- Czesc 2.-С.81-87.

Коваленко О.В. «Невербальні засоби спілкування в міжкультурній комунікації та культура поведінки на прикладі європейських країн».-Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć,projekty hipotezę.„. (29.12.2014 -30.12.2014) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. - 152 str.- с.47-51.