Лощенова Ірина Феліксівна

 

Лощенова І.Ф. народилася 1963 р. у м. Мінськ, Білорусь. Середню освіту здобула у гуманітарній гімназії № 2. З 1980 р. по 1985 р. навчалася у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов на факультеті англійської філології за спеціальністю «Іноземні мови (англійська, французька)».

 Після закінчення навчання протягом року працювала молодшим науковим співробітником у Меморіальному комплексі «Київський державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років». З 1987 р. по 1991 р. – вчитель англійської мови у СШ № 6 (м. Миколаїв). З 1991 р. – життя пов’язане з Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Полікультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення іноземних мов». Дисертація виконана в Інституті проблем виховання НАПН України. 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри англійської філології. З 2007 р. – завідувач кафедри перекладознавства.

Лощенова І.Ф. – людина з активним мисленням, творчим підходом до роботи. Окрім професійної діяльності багато часу приділяє іншим напрямкам розвитку університету. У 2007-2012 р.р. очолювала відділ з міжнародних зв’язків, 2011-2012 н.р. – відділ ліцензування та акредитації, з 2012 р. спрямовує роботу підготовчого відділення для іноземних громадян.