Майстренко Мирослава Іллівна

Майстренко Мирослава Іллівна народилася 29 лютого 1940 року в селі Чишки (Львівська обл..). Після закінчення Бродівського педагогічного училища в 1960 році вступила до Львівського державного університету імені І.Франка на факультет іноземних мов (спеціальність:класична філологія; кваліфікація:філолог-класик, вчитель німецької мови). Закінчивши університет, з 1965 по 1998 роки працювала в Одеському державному (пізніше національному) університеті імені І.І. Мечникова на кафедрі класичної філології.
У 1982 році Мирослава Іллівна захистила кандидатську дисертацію на тему «Міф про Орфея та його інтерпретація в античній літературі на матеріалі еліністично-римського періоду» в Московському державному університеті імені М.В. Ломоносова. У 1997 році захистила докторську дисертацію на тему «Антична культура і світ Шевченкової поезії» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 1998 по 2004 роки працювала в Полтавській медичній стоматологічній академії, завідувала курсом латинської мови. В 2002 році – професор кафедри іноземних мов цієї ж академії. З 2004 року – доктор філологічних наук Миколаївського державного (пізніше – національного) університету імені В.О. Сухомлинського.

З 2014 року – завідувач кафедри германських мов і перекладознавства.