МАНВО

У рамках міжнародної співпраці у сфері науки факультетом іноземної філології у 2014 р. було ініційовано підписання двосторонньої угоди між МНУ імені В.О.Сухомлинського та Міжнародною академією наук і вищої освіти (МАНВО), м. Лондон, Велика Британія, з метою розширення масштабів науково-освітньої діяльності, глобальної інтенсифікації наукових комунікацій, формування стимулів для наукової творчості, розвитку міжнародних механізмів професійного й академічного визнання освітніх кваліфікацій та забезпечення мобільності вчених, педагогів, студентів і практикуючих спеціалістів. Угода розрахована на багаторічну співпрацю. За участь у першостях МАНВО наукові роботи викладачів факультету удостоєні міжнародними дипломами та призовими місцями. К.філол.н., ст. викладач кафедри німецької філології Баркарь Уляна Ярославівна наразі виступає науковим експертом академії. 

У 2014 році доцент кафедри іноземних мов Мороз Т.О. прийняла участь у Міжнародному німецько-польсько-українському проекті підвищення кваліфікації викладачів під егідою Університету імені Адама Міцкевіча (м. Познань, Польща), Європейського університету (м. Франкфурт, Німеччина).

У 2014 році доцент кафедри іноземних мов Шиян Т.В. прийняла участь у Міжнародній літній школі Центрально-європейського університету «Leadership and Management for Integrity in Education (м.Будапешт, Угорщина) та у Міжнародній науковій школі «Візуалізація даних в бізнесі, науковій та повсякденній діяльності» Swedish Institute, м. Запоріжжя.

У 2014 році доцент кафедри іноземних мов Айзікова Л.В. прийняла участь  у міжнародній програмі ELT Professional Development Program “Reaching Out for Success” м. Цхалтубо, Грузія, (Посольства США в Україні, Грузії, Арменії, Азербайджані, Білорусі та Молдові) та програмі Development Summer Institute “Building on What We Have Learned and Moving Forward” (Regional English Language Office, U.S. Embassy Kyiv, U.S. Department of State).