Співробітництво зі закордонною організацією

        У вересні 2014 року кафедрою іноземних мов був підписаний договір про співробітництво в рамках освітньої програми Integrity Education Network з міжнародною освітньою організацією Integrity Action.

        Викладачі кафедри спільно з представниками організації Integrity Action працюють над темою наукової розробки  "Стратегії взаємодії сучасного студентства у крос-культурному середовищі в умовах глобалізації вищої освіти".

Зарубіжні стажування та навчання

Викладачами кафедри іноземних мов здійснюється багатоаспектна міжнародна діяльність. Вони підвищують рівень кваліфікації, проходячи навчання та стажування в провідних європейських університетах:

 • Літній університетський курс «Lifelong Learning» в Лундському університеті (Швеція) – доц. Шиян Т.В.
 • Літній університетський курс «Introduction to Strategic Sustainable Development», організований Шведським інститутом на базі Інституту Технологій Блекінге (м. Карлскруна, Швеція) – викл. Айзікова Л.В.
 • Курс семінарів професійного розвитку Центру розробки навчальних курсів Центрально-європейського університету (м. Будапешт, Угорщина) – доц. Шиян Т.В., викл. Айзікова Л.В.
 • Навчання в Університеті Умео, Швеція на курсі «Democracy, Human Rights, and Gender – Global Perspectives in Education» (7,5 кредитів) Факультету суспільних дисциплін та Кафедри педагогіки – доц. Шиян Т.В., викл. Айзікова Л.В.
 • Школі освітніх консультантів з проблем європейської освіти – викл. Табунщик Т.О.
 • Участь у міжнародній літній школі "Teacher Development Summer School" викладач Майборода Р.В.
 • Навчання на дистанційному університетському курсі «Globalizing Higher Education and Research for the Knowledge Economy»,  Університет Вісконсіна (США), Бристольський Університет (Велика Британія), 24.02-13.06.1015 Айзікова Л.В.

Участь у міжнародних проектах

 1. Мороз Т.О. Міжнародний німецько-польсько-український проект підвищення кваліфікації викладачів. Університет імені Адама Міцкевіча (м. Познань, Польща), Європейський університет (м. Франкфурт, Німеччина)
 2. Шиян Т.В. Міжнародна літня школі Центральноєвропейського університету «Leadership and Management for Integrity in Education» м.Будапешт, Угорщина
 3. Шиян Т.В. Міжнародна наукова школа «Візуалізація даних в бізнесі, науковій та повсякденній діяльності»
 4. Айзікова Л.В. ELT Professional Development Program “Reaching Out for Success” м. Цхалтубо, Грузія, Посольства США в Україні, Грузії, Арменії, Азербайджані, Білорусі та Молдові
 5. Айзікова Л.В. ELT Professional Development Summer Institute “Building on What We Have Learned and Moving Forward”

Закордонні публікації

Перехід до Болонської системи навчання висуває нові вимоги до рівня та масштабів наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Результатом наукової діяльності викладачів кафедри є публікації у фахових виданнях США, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, Росії, Польщі.

Закордонні семінари та вебінари

Завдяки участі в міжнародних семінарах та вебінарах, працівники кафедри ознайомлені з сучасними тенденціями викладання навчальних курсів, методологічною підготовкою та технологічною базою. Це дозволяє їм адаптувати та застосовувати найкращий досвід провідних вищих навчальних закладів Європи та Америки у власній викладацькій діяльності.

 • Участь у вебінарах професійного розвитку від MacMillan Education.
 • Участь у вебінарах професійного розвитку від Oxford Professional Development
 • Участь у вебінарах професійного розвитку від Cambridge Professional Development
 • Форум німецької молоді в Україні, Всеукраїнське об’єднання «Німецька молодь в Україні»
 • Участь у заходах за Міжнародним освітнім проектом The Integrity Educational Network згідно договору про співробітництво від 14.09.2014р.
 • Участь у програмі професійного розвитку «Shaping the Way We Teach English», організованій Office of English Language Programs, Bureau of Educational & Cultural Affairs, U.S. Department of State
 • Навчання викладачів та студентів кафедри на університетських дистанційних курсах через глобальні навчальні центри Coursera (UK), edX (USA) за напрямами: філологія, методика викладання іноземних мов, педагогіка, психологія, спеціальна підготовка, країнознавство, літературознавство тощо.