МАНВО: У рамках міжнародної співпраці у сфері науки факультетом іноземної філології у 2014 р. було ініційовано підписання двосторонньої угоди між МНУ імені В.О.Сухомлинського та Міжнародною академією наук і вищої освіти (МАНВО), м. Лондон, Велика Британія, з метою розширення масштабів науково-освітньої діяльності, глобальної інтенсифікації наукових комунікацій, формування стимулів для наукової творчості, розвитку міжнародних механізмів професійного й академічного визнання освітніх кваліфікацій та забезпечення мобільності вчених, педагогів, студентів і практикуючих спеціалістів. Угода розрахована на багаторічну співпрацю. За участь у першостях МАНВО наукові роботи викладачів факультету удостоєні міжнародними дипломами та призовими місцями. К.філол.н., ст. викладач кафедри німецької філології Баркарь Уляна Ярославівна наразі виступає науковим експертом академії. 

Tempus: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського здобув перемогу у 6-му конкурсі програми Tempus IV та став учасником проекту 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching through the Development of Blended Masters Programmes («Вдосконалення викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-технологій у підготовку вчителя»). Координатором проекту зі сторони Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського є в.о. професора Мироненко Тетяна Платонівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри англійської філології МНУ імені В.О. Сухомлинського в.о. проф. Мироненко Т.П., к.п.н., доцент кафедри англійської філології Добровольска Л.С., к.п.н., ст. викладач Сав’юк Анна Миколаївна, представляли Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського у Європейських університетах (Університет Астон (Велика Британія), Університет Кан, Нижня Нормандія (Франція), Педагогічний університет Фрайбурга (Німеччина), Тюменський державний університет (РФ)).