ОСОБИСТІ ДАНІ

П.І.П.: Мороз Тетяна Олександрівна                                              

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Миколаївський національний університет
ім. В.А. Сухомлинського

Контакти:  0512 37-88-06

kusto007@rambler.ru

fif1998@list.ru

 

 

ОСВІТА

2011                      доцент кафедри іноземних мов

2008                      кандидат педагогічних наук                               

1989 – 1994          диплом спеціаліста,Миколаївський державний  педагогічний інститут  

                                    

 

 ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2012                       завідувач кафедри іноземних мов,

                               Миколаївський національний університет

                               імені В.О.Сухомлинського 

2008 – 2012            доцент кафедри іноземних мов,

                              Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2004 - 2008           старший викладач кафедри іноземних мов,

                              Миколаївський національний університет

                              імені В.О.Сухомлинського

1994 - 2004          викладач, кафедра іноземних мов,

                              Миколаївський національний університет

                              імені В.О.Сухомлинського

 

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018         Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос- 

                             культурної взаємодії в контексті глобалізації вищої освіти.

2012 – 2014        Формування крос-культурної компетентності студентів

                            у процесі професійної підготовки.

      2008              Загальнокультурна компонента як засіб естетичного

                            виховання майбутніх учителів іноземної мови.

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ  ПРОГРАМАХ

1. Міжнародний освітній проект The Integrity Educational Network (UK, Великобританія)

2. 2015 Study of the United States Summer Institutes / A program of the  Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State

 

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Крос-культурні терміни = Cross-cultural terms: словник / авт.-укл. А.К.Солодка, Т.О.Мороз. - Миколаїв: Іліон, 2013. – 252с. 

2. Крос-культурна взаємодія: теорія, методологія, практика: монографія /

Розділ 2.Мова у крос-культурному контексті взаємодії. - Миколіїв: Іліон, 2014. - 204с. - С.73-106.

3. Основи моделювання мовлення та редагування художнього тексту. - Навчально-методичний посібник. - Миколаїв: Іліон, 2014. - 214с.

4. Формування іншомовної професійної компетентності у процесі підготовки студентів нефілологічних спеціальностей // The European Scientific and Practical Congress. Volume 3. Publishing Center of The International Scientific Association "Science and Genesis", Copenhagen, 2014, p. 251. - P. 219-222. 

5. Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі навчання іноземної мови: - Науковий Вісник Херсонського державного університету №26(112) Частина 1(13), - Педагогічні науки. – Херсон: ХДУ, -2013. – С.117-121.

6. Формування мовної особистості у процесі міжкультурної комунікації:  - Наукові записки. – Випуск 78(6). – Серія: Філологічні науки      (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КПДУ імені В.Винниченка, 2013. – С.261 – 265.

7. Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції: -  Наукові записки. Серія «Філологічні науки». Острог: Видавництво  Національного університету «Острозька академія». – Вип. 19. - 2012. – С.391-398.

8. Linguistic Aspects of Translation Theory Course in the Process of the Professional Foreign Language Training of Future Specialists: Матеріали II TESOL-Ukrainian International Conference. Sevastopol: ВМВ. - 2012. - С.112-121.