Розробка кафедральної теми: Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в контексті глобалізації вищої освіти. зумовлено необхідністю підготовки студентів вищих навчальних закладів до крос-культурної професійної взаємодії, формуванні здатності створювати власні стратегії професійної взаємодії в іншокультурному середовищі.

Мета і основні задачі наукової роботи:

- мета: створення багатофакторної моделі розвитку культурного інтелекту студентів вузів та її реалізації у професійних контекстах в єдності аксіологічних, національно-специфічних та комунікативних компонентів.

- основні задачі:

1. Проаналізувати й узагальнити запропоновані сучасною наукою теоретичні підходи до проблеми розвитку культурного інтелекту студентської молоді у контексті глобалізації вищої освіти.

2. Розробити багатофакторну модель розвитку культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в рамках навчально-виховного процесу в вузі.

3. Обґрунтувати потенційні виховні можливості загальноосвітнього середовища вузу як умови розвитку культурного інтелекту студентів у процесі  крос-культурної взаємодії.

4. Визначити критерії та рівні сформованості культурного інтелекту студентської молоді.

5. Розробити й експериментально апробувати інструментарій вимірювання культурного інтелекту студентської молоді.

6. Розробити навчально-методичне забезпечення процесу розвитку культурного інтелекту студентів вищих навчальних закладів.

Виконання визначених завдань передбачає роботу в таких напрямках:

  • розвиток культурного інтелекту у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу на основі надбання досвіду крос-культурної взаємодії та спеціально організованого навчання;
  • підготовка студентів до реалізації фахової підготовки в умовах крос-культурної взаємодії в умовах регіону та міжнародного співробітництва;
  • співпраця з співвиконавцями проекту: сумісна розробка методологічної бази дослідження та створення навчально-методичного забезпечення проекту дослідження; видання сумісних статей, наукових розробок, навчальних і методичних посібників, підручників, підготовка монографій, дисертацій та інше; підготовка та проведення спільних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, on-line семінарів, вебінарів, тощо.

Очікувані результати:

  • 2014-2015н.р. – теоретико-методологічне обґрунтування проблеми: публікація результатів наукового дослідження у міжнародних та фахових виданнях;
  • 2015-2016н.р. – створення багатофакторної моделі розвитку культурного інтелекту: публікація результатів наукового дослідження у міжнародних та фахових виданнях; підготовка до публікації колективної монографії  "Культурний інтелект";
  • 2016-2017н.р. – створення інструментарія вимірювання культурного інтелекту: підготовка та проведення міжнародної on-line конференції сумісно з співвиконавцями комплексного проекту; публікація навчально-методичного посібника за темою дослідження.

Керівник: к.п.н., доцент Мороз Т.О.

Виконавці: к.п.н., доц. Солодка А.К., к.п.н., доцент Дем’яненко О.Є.,   

к.п.н., доцент Шиян Т.В.,

викладачі: Майборода Р.В., Пустовойченко Д.В., Айзікова Л.В.

Термін виконання: 2015 р. – 2018 р.

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
1 ) Кафедра іноземних мов проводить щорічну конференцію «Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців».
2 ) Публікація «Словник крос-культурних термінів» - А.К Солодка, Т. О. Мороз. - Миколаїв : 2013 . - 252 с.
3 ) Щорічні семінари для вчителів шкіл і коледжів та університетських викладачів Миколаївської області.
4 ) Організація та проведення тренінгів для студентів з міжкультурної комунікації.
 

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1 ) Міжнародна освітня організація Integrity Action (договір про співробітництво в рамках освітньої програми Integrity Education Network від 14.09.2014р.)

2) Центр міжнародних зв'язків та мовним тренінгів департаменту Одеської Національної академії О.С Попова, м. Одеса;
3 ) Кафедра іноземних мов, Херсонський державний університет, м.Херсон;
5 ) Лабораторія естетичного виховання, Академія педагогічних наук України, м. Київ;
6 ) Кафедра іноземних мов, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв