Світлана Сергіївна Нікіфорчук

 

 

 

Особисті дані

Посада: викладач кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул.. Нікольська,24,

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

И.Миколаїв, Україна 54030

Тел.: 0512 -378819, 378807

E-mail: kaf.angl.msnu@gmail.com

ОСВІТА

2010- 2013 Посвідчення про закінчення аспірантури                 Херсонський державний університет

2005 Диплом про вищу освіту                                                   Миколаївський державний університет ім..В.О. Сухомлинського

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2007-                   викладач кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет     

                           імені В.О.Сухомлинського

КУРСИ

Практика усного і писемного мовлення

Аналітичне читання

Практична граматика

Граматичні категорії

Комунікативна граматика

Лексикологія (семінарські заняття)

ПРФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

2010 – написання дисертаційного дослідження за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна), англійська, німецька

ПУБЛІКАЦІЇ

Останні публікації:

Structure and functions of the biographical encyclopedic article: case study of American and British linguistic cultures, “The Advanced Science Journal”, USA, 2014.

Розмежування типів тексту біографічного дискурсу англомовної лінгвокультури, «Філологічний науковий вісник», Одеса, 2014