Сав’юк Анна Миколаївна

 

 

Народилася 26 лютого 1982 року в м. Нова Одеса Миколаївської області. 1999 року закінчила Загальноосвітню школу в м. Нова Одеса.

Протягом 1999-2004 рр. навчалася в Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського.

У 2004 р. закінчила факультет іноземної філології, спеціальність «ПМСО. Мова і література (англійська, німецька)», отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови та зарубіжної літератури.

Протягом 2003 - 2004 р. працювала вчителем англійської мови в Миколаївській ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов № 22.

З 2004 р. почала працювати на посаді викладача кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. У 2005 році була призначена на посаду заступника декана факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

У 2007 р. вступила до аспірантури Херсонського державного університету зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2009 р. взяла академічну відпустку строком на 3 роки по догляду за дитиною. У 2012 р. поновила навчання в аспірантурі та роботою над дисертаційним дослідженням «Просвітницько-педагогічна діяльність жіночих громадських організацій на Півдні України у другій половині ХІХ – першій чверті ХХ століття». В результаті дослідження було написано 13 статей та обговорено дану проблему на 13 міжнародних та всеукраїнських конференціях.

У 2013 році захистила дисертаційне дослідження та отримала вчене звання кандидата наук.

На сьогодні працюю старшим викладачем на кафедрі англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Контакти:

e-mail: kaf.angl.msnu@gmail.com

Публікації:

1. Вивчення англійського словотворення – важливий когнітивний лінгвістичний аспект у системі підготовки вчителів англійської мови / А. М. Сав’юк // Наукові записки.  – Серія: Філологічні науки (мовознавство). / редкол.: О. Семенюк (голова) [та ін.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 128. – С. 483-487.

2. Вивчення суфіксальної та префіксальної системи англійської мови як важливого когнітивного аспекту під час підготовки філологів у вищих навчальних закладах. – Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). / редкол.: Г. В. Самойленко (голова) [та ін.]. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – Кн. 3. – С. 240-244.

3. Savjuk A.M. Studing the educational and pedagogical activities of women's NGOs’ in the south of Ukraine in the second half of XIX - the first quarter of XX century by university students.  / A.M. Savjuk // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон, 2014. – Вип. 23. – С. 294 – 299.