Ірина Вікторівна Шевченко

 

 

 

Особисті дані

Посада: в.о.доцента кафедри англійської філології,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул.. Нікольська,24,

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

м.Миколаїв, Україна 54030

Тел.: 0512 -378819, 378807

E-mail: kaf.angl.msnu@gmail.com

ОСВІТА   

2007 присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук           Спеціалізована вчена рада  

                                                                                                             Південноукраїнського державного

                                                                                                             педагогічного університету

                                                                                                             ім.. К.Д.Ушинського

2002 Диплом про вищу освіту                                                          Миколаївський державний педагогічний університет

1993 Диплом про вищу освіту                                                          Миколаївський державний педагогічний інститут

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1995 – по теперішній час                                              в.о.доцента кафедри англійської  філології, Миколаївський  національний університет    

1993 – 1995                                                                  перекладач, Миколаївський аеропорт 

КУРСИ

Історія основної мови

Практичний курс другої іноземної мови

Методика викладання англійської мови на початковому етапі

Практика усного та писемного мовлення

НАГОРОДИ

2011  Грамота за відмінне впровадження сучасних методів навчання англійської мови

          (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

2007  Грамота за багаторічну працю в системі освіти, високий професіоналізм,

          вагомий  внесок у  справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів,

          виховання  студентської молоді (Миколаївський національний університет

          імені  В.О.Сухомлинського)

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

2009 – по теперішній час        відповідальна за профорієнтаційну  діяльність на  факультеті іноземної філології

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна), англійська

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Т.М.Степанова, І.В. Шевченко Підготовка студентів до навчання дітей дошкільного віку іноземної мови.  Монографія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 192 с.

Останні конференції:

  1. Шевченко І.В. Культура мовлення майбутніх вчителів англійської мови. Наукові записи. – Випуск 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – С.511-514. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання» 27 березня 2014 рік.
  2. Шевченко І.В. Дослідження понять «дискурс» і «текст» у сучасній лінгвістиці. Наукові записи. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) /відп.ред.проф. Г.В.Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2014. – Кн..2. – С.284-287. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (м.Херсон, 2014).
  3. Шевченко І.В. Проблеми підготовки майбутніх фахівців до навчання англійської мови дітей дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць. – Випуск 1.45 (106) – Миколаїв, 2014 – С.171 – 174.