ОСОБИСТІ ДАНІ

П.І.П: Шиян Тетяна Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Миколаївського національного університету

ім. В.О. Сухомлинського

Контакти:  0512 37-88-06

shyyan@i.ua

 

 

 

 

ОСВІТА

2012                        доцент кафедри іноземних мов

2009                         кандидат педагогічних наук, спеціальність: педагогіка   (теорія і методика виховання)

1999 – 2001             аспірант кафедри педагогіки Одеського національного

   університету ім. І.І.Мечникова;

1993 – 1999             диплом спеціаліста: вчитель англійської мови і літератури та німецької мови,

   Миколаївський державний педагогічний інститут

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2012 – по теперішній час   доцент кафедри іноземних мов

                                   Миколаївського національного університету  

                                   імені В.О.Сухомлинського;

1999 – 2008               викладач кафедри іноземних мов

                                    Миколаївського національного університету

                                    імені В.О.Сухомлинського

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018                Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії
                                     в контексті глобалізації вищої освіти.

2012 – 2014                Формування крос-культурної компетентності студентів у процесі
                                    професійної підготовки.

     2009                       Формування відповідальності старшокласників у процесі
                                    факультативних занять гуманітарного спрямування.

                                   

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ

2014                Освітня програма “Leadership and Management for Integrity”,
                         Центральноєвропейський університет,
Угорщина, м. Будапешт;

2011                Освітня програма “Cultural Policies in a Globalized World”,  

                        Центральноєвропейський університет, Угорщина, м. Будапешт;

2008                Освітня програма “Lifelong learning and Education”,

                        Шведський університет, Швеція, м. Лунд

ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Формування соціокультурної компетентності студентів засобами предмету бізнес-курс англійської мови» // Наукові праці. Науково-методичний журнал – Серія Педагогіка. – Випуск 161, Т. 173. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2011. – С. 124-127
  2. Аналіз лінгвістичних помилок систем машинного перекладу в процесі підготовки майбутніх перекладачів // Наукові записки. (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка) – Серія: Філологічні науки. – Випуск 104 (1). – С. 351-356
  3. Основні підходи до організації крос-культурної підготовки студентства // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць – Випуск 1.39. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. – С.373 – 376
  4. Розвиток емоційного інтелекту студентів молодших курсів засобами дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 187. Т. 199. Педагогіка.- С.92-96
  5. Моделювання як метод формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – Випуск 6.72. – Вид-во ЖДУ імені Франка, 2013. – С.198 – 203
  6. Організація поза аудиторної роботи студентів(на прикладі вивчення дисципліни «Іноземна мова за проф..спрямуванням» // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Серія Педагогіка та Психологія – Ялта : Вид-во Кримський гуманітарний університет, 2014. – Вип. 42. Ч. 2. - С.239-244
  7. Викладання бізнес-курсу англійської мови у підготовці студентів філологічних факультетів» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.49. – С.288-291
  8. Building academic integrity in the classroom” // “Global Scientific Unity”. – Scientific and practical edition. – Prague. – C.52-54