Голова комісії – Козак Н.І. (декан факультету)

Члени комісії – Водяна Л.В. (заступник декана)

    Абабілова Н.М. (заступник декана)

    Мироненко Т.П. (зам. зав. кафедри англійської філології)

    Мороз Т.О. (зав. кафедри іноземних мов)

    Кирилюк С.В. (викладач кафедри німецької філології)

    Шапочка К.А. (в.о. зав. кафедри германських мов та перекладознавства)

    Волченко О.М. (доцент кафедри германських мов і перекладознавства, відповідальний за наукову роботу на       факультеті іноземної філології)

                        Шиян Т.В. (доцент кафедри іноземних мов)

                        Добровольська Л.С. (доцент кафедри англійської філології відповідальний за міжнародну роботу на                                       факультеті іноземної філології)

                        Рудичик О.М. (студентський декан)

                        Романенко В.Г. (член студентського активу факультету)