ОСОБИСТІ ДАНІ

П.І.П.: Солодка Анжеліка Костянтинівна                                     

Посада: завідувач кафедри іноземних мов
Миколаївський національний університет
ім. В.А. Сухомлинського, докторант Інституту

проблем виховання НАПН України

Контакти: 0512 37-88-06
а.solodkaya@mail.ru

 

 

 

ОСВІТА

2012                докторант Інституту проблем виховання   НАПН України

2007                 доцент кафедри іноземних мов
2005                 кандидат педагогічних наук,  спеціальність: теорія і методика виховання  

                         (13.00.04)

1989 – 1994     диплом спеціаліста: вчитель історії та іноземної мови,
                         Миколаївський державний педагогічний інститут ім.В.Г.Белинського

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2012                  докторант Інститут проблем виховання НАПН України
2009-2012         завідувач кафедри іноземних мов, Миколаївський національний  

                          університет імені В.О.Сухомлинського 

2007                  доцент кафедри іноземних мов, Миколаївський національний університет

                          імені В.О.Сухомлинського

1995 - 2006       викладач, кафедра іноземних мов,Миколаївський національний університет

                          імені В.О.Сухомлинського

                          

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018  наукова тема кафедри: Розвиток культурного інтелекту студентів у

процесі крос-культурної взаємодії в контексті глобалізації вищої освіти.

2010 – 2015       дисертаційне дослідження: Теоретико-методичні засади крос

культурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів.

2005           Дисертаційне дослідження на тему: Полікультурне виховання

старшокласників в процесі вивчення гуманітарних предметів.

 

Посібники

 1. Solodka A. Cross-cultural terms: dictionary / Edited by A.Solodka. – Mikolayiv: Illion, 2013, 252 p.

 2. Cолодка А.К. Основи теорії і практики кроскультурної взаємодії: навчально-методичний комплекс / А.К.Солодка. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 36с.

 3. Солодка А.К. Кроскультурний інтегратор: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.К.Солодка. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 36с. (з електронним додатком).

 4. Крос-культурна взаємодія: теорія, методологія, практика: монографія / за заг.редакцією Солодкої А.К. – Миколаїв: Іліон , 2014. – 204с.

 5. Солодка А.К. Фасилітація кроскультурної взаємодії: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.К.Солодка. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 228с.

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Solodka A. Diversity management: contextual model of cross-cultural interaction / The report on International conference “Innovative development of society in conditions of cross-cultural interaction” (ids3ci), 2013, 173-177.

 2. Solodka A. Theoretical backgrounds of cultural assimilator and its usage in cross-cultural education / European Applied Sciences, Stuttgart: ORT Publishing, 2013, 4 (1), 89-92.

 3. Solodka A. Development of cross-cultural training. / Science and Education. Pedagogy and Psychology. Budapest, Vol.3, 2013, 31-37.

httpscaspeecompostdevelopmentofcrossculturaltrainingaksolokahtml

 1. Solodka A. Personality Characteristics as Predictors of Affective Availability to Interact across Cultures/ Arab World English Journal, Vol. 4, Number 2, June, 2013, 213-219.

httpwwwawejorgimagesAllIssuesVolumeVolumeNumberJuneawejvonofullissuepdf

 1. Солодка А.К. Алгоритм фасилитирующей деятельности преподавателя в организации кросс-культурного взаимодействия. Prague (Czech Republic), 25-27th of September 2014. Publishing Center of The International Scientific Association “Science and Genesis”, Copenhagen, 2014, V.4, P.43-47.

 2. Solodka A. Cross-cultural interaction in higher education // In Researches of National University of Defense of Ukraine. К.: NUDU, 2012, Vol. 6 (31), 146-149.

 3. Solodka A.K. The effect of gaining experience in cross-cultural interaction in the formation of availability of students to interact across cultures. Science and Education a new Dimention. Pedagogy and Psychology. Budapest, II (15), Issue: 30, 2014, p.77-80. www.seanedim.com

 4. Solodka A. Formation the availability of pedagogical process’ participants to interact across cultures: model and methodic // British Journal of Education and Scince, London,1 (5), January-June, 2014, V.5, “London University Press”, P.46-52.

 5. Солодка А.К. Кросс-культурне дослідження взаємодії у вищий освіті. Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип.161. Т. 173. Педагогіка. – Миколаїв: Вид. ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –С.10-14.

 6. Солодкая А.К. Система оценивания готовности участников педагогического процесса к кросс-культурному взаимодействию / Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім.Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Нісімчука А.С., Бенери В.Є. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2013. Вип.1 – С.113-122.

 7. Solodka A.K. Diversity management: contextual model of cross-cultural interaction / Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій (ids3ci): Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, Суми: Сумский ОІППО, 2013.

 8. Солодка А.К. Лінгвокультурологічна компетенція вторинної мовної особистості у контексті кроскультурної взаємодії / Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. 2013. Випуск XLIX. У двох частинах. – С.267-273.

 9. Солодка А.К.Соціокультурні трансформації особистості у процесі крос культурної взаємодії. / Теоретико-мотодичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб.наук.праць – Кіровоград : Імекс-ЛТД. – Вип. 17, кн..2. – С.303-313.