Учасники Міжнародної науково-практичної

Інтернет-конференції

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРМАНСЬКИХ, РОМАНСЬКИХ МОВ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»

***

Participants of International Scientific-Practical Internet Conference

“CONTEMPORARY TENDENCIES IN SCIENCE AND EDUCATION: STUDIES OF THE GERMANIC, ROMANCE LANGUAGES AND TRANSLATION”

 

Секція 1. Актуальні проблеми германських, романських, слов’янських та інших мов / Current problems of the Germanic, Romance and other languages

 1. Schuppener G., Prof. Dr. Dr. rer. nat. (м. Трнава, Словаччина) Dialektspezifika in der Internet-Kommunikation des aktuellen Rechtsextremismu
 2. Баркарь У. Я., к.філол.н. (м. Миколаїв, Україна) Деякі аспекти функціонування лексики із семантикою одиничності в сучасній українській мові з огляду її історичного розвитку та у порівнянні з німецькою
 3. Баркасі В. В., к.п.н., доц., Дородько А. О. (м. Миколаїв, Україна – с. Маслово, АР Крим) Лінгвістичні особливості блогів англомовного інтернет-дискурсу
 4. Гамалія В. В. (м. Київ, Україна) Кількісні характеристики голосних фонем в озвученому рекламному повідомленні (на матеріалі сучасної німецької телереклами)
 5. Добровольська Л. С., к.п.н., доц., Кузнєцова Ю. О. (м. Миколаїв, Україна) Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження
 6. Драбовська В. А. (м. Вінниця, Україна) Методика критичного аналізу словників та лінгвокультурологія: перспективи взаємодії
 7. Залевская А. А., д.филол.н., проф. (м. Тверь, Росія) К проблеме метаязыкового сознания
 8. Кирилюк С. В. (м. Миколаїв, Україна) Дискурсивний простір народної казки
 9. Коваленко О. В. (м. Миколаїв, Україна) Зіставний аналіз фразеологізмів-зоонімів в український та німецькій мовах
 10. Козак Н. І., к.філол.н., доц., Синенко О. Г. (м. Миколаїв, Україна) Функціонування німецького прізвища Katz у соціокультурному просторі
 11. Козак Н. І., к.філол.н., доц., Сисоєва К.М. (м. Миколаїв, Україна) Німецьке прізвище Шардт та його функціонування в соціально-культурному просторі України та Німеччини
 12. Кордюк О. М. (м. Миколаїв, Україна) Ідіоматичні висловлювання у сучасній англомовній пресі
 13. Корнєва Н. А., к.філол.н. (м. Миколаїв, Україна) Semantische Besonderheiten der deutschen wissenschaftlichen Rezensionen
 14. Корягіна А. Ю. (м. Миколаїв, Україна) Studying a phonetical level of sociolect
 15. Мироненко Т. П., к.п.н., доц., Точиліна В. С. (м. Миколаїв, Україна) Лексичні особливості вираження емотивності художнього дискурсу (на матеріалі роману Джеймса Джойса «Улісс»)
 16. Мироненко Т. П., к.п.н., доц., Чигрина Т. М. (м. Миколаїв, Україна) Сучасні тенденції розвитку лексичного складу англійської мови
 17. Мироненко Т. П., к.п.н., доц., Шамрикова М. С. (м. Миколаїв, Україна) Функціонально-стилістична диференціація фразеологічних одиниць англійської мови
 18. Моштак О. В. (м. Камʼянець-Подільський, Україна) Внутрішня структура категорії оцінки
 19. Олейникова Г. А., к.філол.н., доц. (м. Ізмаїл, Україна) Изменение параметров изображенного пространства как прием остранения в жанре научной фантастики
 20. Омельченко Н. А. (м. Львів, Україна) Die Rolle der Sprache bei der Weltwahrnehmung und der Vereindeutigung von Unbestimmtheit, Mehrdeutigkeit und Vagheit der sprachlichen Einheiten
 21. Орлова О., к.культурол. (м. Миколаїв, Україна) Linguistic peculiarities of English gluttonic discourse
 22. Оруджева С. Е. (м. Одеса, Україна) Цветовые концепты с семантикой положительных и отрицательных эмоций в испанском и украинском языках
 23. Осипов П. І. candidate of philological sciences, professor, Сорокіна В.В. (м. Миколаїв, Україна)
 24. Петлюченко Н. В., д.філол.н., проф. (м. Одеса, Україна) Інтонаційні та жестові риси харизматичної закличності в інавгураційній промові Петра Порошенко від 7 червня 2014 р.
 25. Поклад Т. С. (м. Київ, Україна) Ім’я концепту FRAGRANCE: критерії відбору
 26. Похитун Т. А. (м. Миколаїв, Україна) Sprache und Identität in Österreich
 27. Прокопенко А. А. (м. Харків, Україна) Тактика обещания в президентском дискурсе Барака Обамы
 28. Расулова М. И., д.филол.н., доц. (м. Ташкент, Узбекистан) Сопоставительный анализ: проблемы и перспективы
 29. Рзаєва В. В. (м. Миколаїв, Україна) Лексико-семантичне поле «кольори» на матеріалі німецької мови)
 30. Сарміна Г. Л., к.філол.н. (м. Київ, Україна) Ксенолект як засіб маскування мовної особистості
 31. Сафʼян Ю. О. (м. Одеса, Україна) Реконструкція концепту CHARM в англомовній картині світу (асоціативний експеримент)
 32. Свєтлічна А. А. (м. Запоріжжя, Україна) Прагматичний потенціал текстів англомовної митної документації
 33. Таранець В. Г., д.філол.н., проф. (м. Миколаїв, Україна) Етруски й укри
 34. Теплова М. В. (м. Дніпропетровськ, Україна) Скорочення в термінокомплексі наукових екологічних знань сучасної англійської мови
 35. Томахів М. В. (м. Київ, Україна) Загальні аспекти теорії мовленнєвого впливу
 36. Уманець А. В., к.філол. н., проф. (м. Камʼянець-Подільський, Україна) Historiography of American Descriptive Linguistics
 37. Фокша Ю. О. (м. Одеса, Україна) Психологічний аспект дослідження лінгвокультурного концепту PERFECIÓN / ДОСКОНАЛІСТЬ в іспанській та українській мовах
 38. Чернякова В. О. (м. Одеса, Україна) Лингвальные особенности испаноязычного и украинского женского политического дискурса
 39. Чобан О. С. (м. Одеса, Україна) Дискурсивне портретування сучасних юристів України і Франції
 40. Шваб Л. М. (м. Київ, Україна) Особливості акцентування коротких прозових текстів
 41. Шевченко І. В., к.п.н., Ткаченко Н. В. (м. Миколаїв – м. Кременчук, Україна) Фонетичні особливості британського та американського варіантів англійської мови
 42. Шуляк І. М. (м. Тернопіль, Україна) Взаємодія пресупозиції та фонових знань у комунікативному процесі з використанням непрямих мовленнєвих актів

 

Секція 2. Літературознавчі студії / Literary studies

 1. Водяна Л. В., к.філол.н., доц., Громюк О. Б. (м. Миколаїв, Україна) Мотив національної провини як основа буття нації у творчості Генріха Белля
 2. Водяна Л. В., к.філол.н., доц., Підгорна А. С. (м. Миколаїв, Україна) Особливості образності сучасної поезії Німеччини
 3. Галуцьких І. А., к.філол.н., доц. (м. Запоріжжя, Україна) Тілесна символіка оніричних видінь в художньому творі Дж. Уінтерсон «Written on the body»
 4. Єфименко Т. М. (м. Миколаїв, Україна) Категорії фантастичного, містичного, таємничого в англійському готичному романі XVIII ст.
 5. Майстренко Л. В. (м. Миколаїв, Україна) Руйнівний Ерос в поемі Шекспіра «Лукреція»
 6. Майстренко М. І., д.філол.н., проф. (м. Миколаїв, Україна) Міфологічно-символічне осмислення простору Шевченком.
 7. Мироненко Т. П., к.п.н., доц., Ткаченко І. В. (м. Миколаїв, Україна) Особливості презентації портретних описів у драматургічному тексті
 8. Попадинець О. О., к.філол.н., доц. (м. Камʼянець-Подільський, Україна) Ідея державності вітчизни в романній прозі В. Скотта й М. Старицького
 9. Прищепа Т. В. (м. Дніпропетровськ, Україна) Роман Мері Шеллі «Франкенштейн, або сучасний Прометей» або стара історія на новий лад
 10. Сальникова Е. Г., к.филол.н., доц. (м. Брест, Білорусь) Пространственно-временная парадигма фантастических миров лорда Дансени
 11. Чередніченко О. О. (м. Миколаїв, Україна) Аспекти розуміння художнього тексту та його інтерпретації

 

Секція 3. Переклад як компонент полілінгвальної комунікації / Translation as a component of polylingual communication

 1. Абдуллаева Р., к.филол.н., доц. (м. Ташкент, Узбекистан) Проблема художественной особенности перевода с немецкого на узбекский язык (На примере памфлета „Пегас в ярме” Ф.Шиллера)
 2. Думашівський Я. Є., к.філол.н., доц. (м. Львів, Україна) Іншомовні спортивні запозичення в сучасній українській мові: життєва потреба чи засоби її засмічення?
 3. Лощенова І. Ф., к.п.н., доц. (м. Миколаїв, Україна) Відтворення в українському перекладі англійського присудка різних структурних типів
 4. Лощенова І. Ф., к.п.н., доц., Дідік Ю. Р. (м. Миколаїв, Україна) Кінотекст як об’єкт перекладу
 5. Лощенова І. Ф., к.п.н., доц., Ковальська Ю.В. (м. Миколаїв, Україна) Особливості перекладу фразеологізмів українською мовою
 6. Лощенова І. Ф., к.п.н., доц., Пугачева І. (м. Миколаїв, Україна) Особливості перекладу англійських соматичних фразеологічних одиниць українською мовою
 7. Майстренко М. І., д.філол.н., проф., Бойко Д. Ю. (м. Миколаїв, Україна) До питання перекладу англійських фразеологічних одиниць з елементами назв тварин та птахів українською мовою
 8. Майстренко М. І., д.філол.н., проф., Мельниченко О. О. (м. Миколаїв, Україна) Відтворення англійських заперечень українською мовою
 9. Мироненко Т. П., к.п.н., доц., Лощенов Ф.О. (м. Миколаїв, Україна) Особливості відтворення термінологічної лексики у текстах науково-технічного стилю
 10. Науменко А. М., д.філол.н., проф. (м. Миколаїв, Україна) Редагування перекладу
 11. Осипов П. І., к.філол.н., проф., Подорога А. В. (м. Миколаїв, Україна) Урахування соціокультурного фактору при перекладі німецькомовних реалій
 12. Рудницька Н. М., к.філол.н., доц. (м. Київ, Україна) “Персональна” цензура в радянському перекладі
 13. Умарова А. А. (м. Миколаїв, Україна) Актуальні проблеми перекладу англійських запозичень в німецькій мові
 14. Шапочка К. А, к.п.н. (м. Миколаїв, Україна) Тranslation with CAT Tools
 15. Шапочка К. А, к.п.н., Москаленко В. (м. Миколаїв, Україна) До питання визначення реалій-бритицизмів українською мовою

 

Секція 4. Актуальні проблеми крос-культурної підготовки майбутніх фахівців / Modern problems of future specialists’ cross-cultural education

 1. Bannikova О. (м. Хангджоу, Китай) Integrationsbegriff im politischen und wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland
 2. Адаменко О. О., к.п.н. (м. Миколаїв, Україна) Технології педагогічної освіти у професійній підготовці майбутніх викладачів математики
 3. Айзікова Л. В. (м. Миколаїв, Україна) Глобальна компетентність: підходи зарубіжних дослідників
 4. Гнат Т. В. (м. Миколаїв, Україна) Формування крос-культурної грамотності студентів при вивченні іноземної мови в умовах глобалізації вищої освіти
 5. Демʼяненко О. Є., к.п.н., доц. (м. Миколаїв, Україна) Полікультурний освітній простір як умова професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови
 6. Іваницька Н. Б., д.філол.н., проф. (м. Вінниця, Україна) Комунікативний дискомфорт в аспекті міжкультурної прагматики
 7. Левицька В. С. (м. Миколаїв, Україна) Метод проектів як засіб крос-культурної підготовки майбутніх фахівців
 8. Майборода Р. В. (м. Миколаїв, Україна) Іноземна мова як інструмент професійної діяльності та професійного пізнання майбутнього економіста
 9. Мороз Т. О., к.п.н., доц. (м. Миколаїв, Україна) Intercultural Elements in English Language Teaching of Future Specialists
 10. Округ А. Є. (м. Миколаїв, Україна) Лінгвокультурологічна компетенція вторинної мовної особистості
 11. Прасол Н. О., к.п.н. (м. Миколаїв, Україна) Проблеми підготовки магістрів в умовах євроінтеграційних процесів
 12. Пустовойченко Д. В. (м. Миколаїв, Україна) Аспекти взаємодії культури та комунікації
 13. Середа І. В., к.п.н., доц. (м. Миколаїв, Україна) Особливості підготовки філологів магістерського рівня в Україні та світі
 14. Тимченко А. А., к.п.н. (м. Миколаїв, Україна) Підготовка вчителя в університетах Канади
 15. Шиян Т. В., к.п.н., доц. (м. Миколаїв, Україна) Формування культурного інтелекту студентів: педагогічний аспект

 

Секція 5. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов / Linguistic and methodological aspects of foreign languages teaching

 1. Kaczmarek І. (Wrocław, Poland) Internationaler Schüleraustausch als Motivationsfaktor im Fremdsprachenunterricht
 2. Zavialova А. (м. Оттава, Канада) Explicit instruction of formulaic sequences in the speech acts of thanking and refusal and its role in developing Second Language (L2) pragmatic competence: A qualitative collective case-study
 3. Абабілова Н. М., к.п.н. (м. Миколаїв, Україна) Error correction in the process of students’ training
 4. Баркасі В. В., к.п.н., доц. (м. Миколаїв, Україна) Особливості використання змішаної форми навчання при підготовки майбутніх учителів іноземних мов
 5. Баркасі В. В., к.п.н., доц., Гірло Р. А. (м. Миколаїв, Україна) Дистанційне навчання іноземних мов у соціокультурному контексті
 6. Баркасі В. В., к.п.н., доц., Карпова Н. А. (м. Миколаїв, Україна) Застосування ІКТ технологій при розвитку вмінь монологічного мовлення студентів факультету іноземної філології
 7. Барсук С. Л. (м. Херсон, Україна) Розвиток мовленнєвої компетенції студентів технічних спеціальностей на заняттях з професійної англійської
 8. Капніна Г. І., к.п.н., доц., Журба В. А. (м. Словʼянськ, Україна) Психологічні передумови до застосування пісенного та поетичного матеріалу у процесі вивчення німецької мови на початковому етапі.
 9. Карагод К. О. (м. Донецьк, Україна) ”Post-communicative” vs “post-methods” era of teaching a foreign language
 10. Кузьміна І. В. (м. Миколаїв, Україна) Прямий метод навчання іноземної мови
 11. Лукановська А. В., к.п.н. (м. Камʼянець-Подільський, Україна) Деякі аспекти розвитку мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів неспеціальних факультетів
 12. Махкамова Г. Т., д.п.н., доц. (м. Ташкент, Узбекистан) Issues and achievements in vocation-oriented teaching the English language in Uzbekistan
 13. Мироненко Т. П., к.п.н., доц., Добровольська Л. С., к.п.н., доц. (м. Миколаїв, Україна) Рефлексія у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням
 14. Мягкова Е. Ю., д.филол.н., проф. (м. Тверь, Росія) Проблемы обучения иностранному языку в контексте функциональной неграмотности Ніколаєва Ж. В. (м. Миколаїв, Україна) Формування граматичної компетенції майбутніх педагогів в умовах змішаної форми навчання
 15. Осипов П. І., к.філол.н., проф. (м. Миколаїв, Україна) Zur Frage der kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht
 16. Перова С. В., к.п.н., доц. (м. Старобільськ, Україна) Особливості викладання перекладу майбутнім фахівцям-міжнародникам
 17. Рябушко С. А., к.п.н., доц. (м. Ізмаїл, Україна) Формирование медиааналитической компетенции будущих учителей иностранных языков
 18. Сав’юк А. М., к.п.н. (м. Миколаїв, Україна) Використання змішаної форми навчання під час вивчення англійського словотворення у вищих навчальних закладах
 19. Філіпʼєва Т. І., к.п.н., доц., Єрьоменко Т. М. (м. Миколаїв, Україна) Підвищення активізації студентів молодших курсів при навчанні аналітичного читання
 20. Шевченко І. В., к.п.н. (м. Миколаїв, Україна) Змішана форма навчання в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти України
 21. Щербакова О. Л., к.п.н. (м. Миколаїв, Україна) Використання індивідуальних завдань-проектів в умовах змішаної форми навчання у процесі підготовки майбутніх вчителів філологів
 22. Ямшинська Н. В. (м. Київ, Україна) Роль групової роботи у навчанні англійської мови студентів ВНЗ