Список учасників:


1. Абабілова Наталія Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

2. Абдуллаева Лола Тахировна, преподаватель кафедры лексикологии и стилистики английского языка Самаркандского государственного института иностранных языков, Узбекистан

3 .Агєєва Вікторія Олександрівна, к.філол.н., старший викладач кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

4. Айзікова Лідія Володимирівна, викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного  університету імені В.О.Сухомлинського

5. Андрієць Олена Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри мовознавства Херсонського державного університету

6. Артюхова Олена Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету

7. Ашуров Зафаржон Рахманкулович, преподаватель кафедры информатики, начальник отдела информационных технологий Самаркандского государственного института иностранных языков, Узбекистан

8. Баркарь Уляна Ярославівна, к.філол.н., доцент кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

9. Баркасі Вікторія Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

10. Білянська Ірина Петрівна, викладач Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, аспірантка кафедри практики англійської мови
та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

11. Бондаренкo Ельвіра Сидорівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри германських і романських мов Київського національного лінгвістичного університету

12. Борзунова Ганна Юріївна, студентка факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

13. Бортник Галина Ігорівна, студентка 536н групи Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

14. Боса Лілія Романівна, магістрантка кафедри філології (прикладна лінгвістика) Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

15. Бужиков Роман Петрович, к.пед.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського державного університету імені Петра Могили

16. Бужикова Раїса Іванівна, к.пед.н., доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського державного університету імені Петра Могили

17. Бужикова Тетяна Олександрівна, викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного  університету імені В.О.Сухомлинського

18. Валігура Ольга Романівна, докт.філол.н., професор, зав. кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету

19. Васіна Ірина Василівна, викладач кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного  університету імені В.О.Сухомлинського

20. Векілова Олена Анатоліївна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

21. В’єнцко Василій Іванович, викладач кафедри романської філології Чорноморського державного університету імені П.Могили

22. Водяна Людмила Володимирівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного  університету імені В.О.Сухомлинського

23. Волкова Світлана Володимирівна, к.філол.н., доцент кафедри англійської мови та методики викладання Херсонського державного університету

24. Волченко Ольга Михайлівна,  к.пед.н., доцент кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

25. Гайдаєнко Ірина Василівна, к.філол.н., професор, завідувач кафедри мовознавства Херсонського державного університету

26. Ганніченко Тетяна Анатоліївна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету

27. Главацька Юлія Леонідівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету

28. Грабовська Інна Вікторівна, к.філол.н., старший викладач кафедри фонетики і практики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету

29. Грицак Валерія Станіславівна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

30. David Noel Binkley, University of Cedar Key, the USA

31. Дем’яненко Ольга Євгенівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

32. Денисов В.В., магістрант кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

33. Добровольська Леся Станіславівна, к.пед.н., доцент кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

34. Драко О.В., викладач кафедри соціальніх та гуманітарних дисциплін Мінського державного університету економіки, Беларусь

35. Дуля Вікторія Юріївна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

36. Євтух Микола Борисович, докт.пед.н., професор, академік НАПН України

37. Єфименко Тетяна Миколаївна, викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного  університету імені В.О.Сухомлинського

39. Zavialova Alisa, PhD in Applied Linguistics and Discourse Studies, Carleton University, Ottawa, Canada

40. Ігнатенко Жанна Валеріївна, викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету

41. Имангазиева Гульнура Айтбаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, г. Бишкек, Кыргызстан

42. Исаева Эльмира Муратбековна, преподаватель кафедры иностранных языков Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, г. Бишкек, Кыргызстан

43. Исматова Махзуна Шавкатовна, зав.кафедрой грамматики и истории английского язика Самаркандского государственного института иностранных языков, Узбекистан

44. Калашнік Наталія Володимирівна, к.пед.н., старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

45. Капля Тетяна Олександрівна, магістрантка кафедри філології (прикладна лінгвістика) Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

46. Кіщенко Юлія Володимирівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри англійської та турецької мов Херсонського державного університету

47. Кирилюк Світлана Василівна, викладач  кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

48. Коваленко Ольга Вікторівна, викладач  кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

49. Козак Надія Ігорівна, к.філол.н., доцент, професор кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

50. Кордюк Олена Миколаївна, викладач кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

51. Корнєва Наталя Анатоліївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

52. Koрнійкo Iрина Валеріївна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри германських і романських мов Київського національного лінгвістичного університету

53. Кравець Юлія Юріївна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

54. Кривошеєва Марія Андріївна, магістрантка кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

55. Крук Олена Володимирівна, студентка 536н групи Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

56. Кулешір М.М., викладач кафедри англійської філології і перекладу Національного авіаційного університету

57. Курдюмова Ольга Володимирівна, магістр філології, викладач англійської мови Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

58. Кучерина О.В., старший викладач кафедри фонетики і практики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету

59. Кущова Тетяна Олександрвна, викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету

60. Ляхова Віра Петрівна, магістрантка кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

61. Майборода Римма Вадимівна, викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного  університету імені В.О.Сухомлинського

62. Майстренко Мирослава Іллівна, докт.філол.н., професор, завідувач кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

63. Марковська Антоніна В’ячеславівна,  к.філол.н.,  доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету

64. Максименко Юлія Валеріївна, к.філол.н.,  викладач Київського національного лінгвістичного університету

65. Мелконян Валентина Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри мовознавства Херсонського державного університету

66. Менчук М.С., викладач Київського національного лінгвістичного університету

67. Мороз Тетяна Олександрівна, к.пед.н., доцент, декан факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

68. Мироненко Тетяна Платонівна, к.пед.н., доцент, професор кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

69. Мунтян Світлана Віталіївна, к.пед.н., доцент кафедри слов’янських мов та методик їх викладання Херсонського державного університету

70. Мунтян Тетяна Віталіївна, викладач загальноуніверситетської кафедри мовної освіти Херсонського державного університету

71. Matei Tamara, PhD, Associate Professor, Moldova State University, Chisinau,  Moldova

72. Нікішина Віра Вікторівна, викладач  кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

73. Нікіфорчук Світлана Сергіївна, викладач кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

74. Ніколаєва Жанна Володимирівна, викладач кафедри філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

75. Овчаренко В’ячеслав Михайлович, вчитель англійської мови, директор ЗОШ №4 м. Миколаєва

76. Огородник Наталя Євгеніївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри англійської мови в судновій енергетиці Херсонської державної морської академії

77. Округ Анатолій Євгенович, викладач кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

78. Окуневич Тетяна Григорівна,  к.пед.н., доцент кафедри мовознавства Херсонського державного університету

79. Омельчук Юлія Олександрівна, аспірант  кафедри англійської мови та методики її викладання факультету іноземної філології Херсонського державного університету

80. Осипов Петро Іванович, к.філол.н., доцент, професор німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

81. Пак Віталій, магістрант кафедри філології (прикладна лінгвістика) Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

82. Палецька-Юкало Антоніна Володимирівна, викладач німецької мови Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, аспірантка кафедри практики англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

83. Пентилюк Марія Іванівна, докт.пед.н., професор кафедри мовознавства  Херсонського державного університету, заслужений діяч науки і техніки України

84. Помелуйко Олена Миколаївна, магістрантка кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

85. Похитун Тетяна Андріївна, викладач  кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

86. Пустовойченко Дарія Вікторівна, викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного  університету імені В.О.Сухомлинського

87. Раковська М.А., викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

88. Рудичик Олена Михайлівна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

89. Ружевич Яна Ігорівна,  к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

90. Рускуліс Лілія Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри філології (прикладна лінгвістика) Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

91. Савченко Тетяна Олександрівна, викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського державного університету, аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету

92. Савчук Анастасія Вікторівна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

93. Садиева Насиба Алимджановна, старший преподаватель кафедры лексикологии и стилистики английского языка Самаркандского государственного института иностранных языков, Узбекистан

94. Саламатіна Ольга Олександрівна, к.філол.н.,  доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету

95. Cвєточева Світлана Миколаївна, к.філол.н., старший викладач кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

96. Семёнова Марина Альбертовна, старший преподаватель кафедры теории и
практики арабского языка Самаркандского государственного института иностранных языков, Узбекистан

97. Сиванич Анастасія Олександрівна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

98. Солодка Анжеліка Костянтинівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

99. Сотер Марія Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету

100. Стрюк Катерина Володимирівна, старший лаборант кафедри мовознавства Херсонського державного університету

101. Сулейманова Наргиза Мардановна, преподаватель кафедры лексикологии и стилистики английского языка Самаркандского государственного института иностранных языков, Узбекистан

102. Тагаева Тамара Баходировна, преподаватель кафедры лексикологии и стилистики английского языка Самаркандского государственного института иностранных языков, Узбекистан

103. Тішечкіна Катерина Вікторівна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету

104. Томко Юлія Володимирівна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

105. Тригуб Крістіна Олександрівна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

106. Тузков Сергей Александрович, докт.филол.н., доцент, заведующий кафедрой английской филологии Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского

107. Умарова Аліна Альбертівна, викладач  кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

108. Усаченко Ірина Валеріївна, викладач  кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

109. Федоренко С.В., к.пед.н., доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»

110. Ференчук Ірина Олександрівна, аспірантка кафедри практики англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

111. Філіпп’єва Тетяна Іванівна, к.пед.н., доцент кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

112. Joey Forduce, M.A., 1st grade teacher of  Davis-Ramoth College Lynden, the USA

113. Цуркан Ігор Миколайович, к.філол.н., доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій Херсонського державного університету

114. Шапотюк Тетяна Іванівна, викладач англійської мови ІІ категорії кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  Миколаївського коледжу культури та мистецтв

115. Шапочка Катерина Анатоліївна, к.пед.н., доцент кафедри німецької філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

116. Шевченко Ірина Вікторівна, к.пед.н., доцент кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

117. Шевченко Ірина Сергіївна, магістрантка кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

118. Шевцова О., магістрантка кафедри філології (прикладна лінгвістика) Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

119. Шиян Тетяна Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного  університету імені В.О.Сухомлинського

120. Schuppener  Georg, Professor, Prof. Dr. Dr. rer. nat., Univerzita  sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slowakei

121. Щербакова Олена Леонідівна, к.пед.н., доцент кафедри англійської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

122. Яблонська Тетяна Миколаївна, докт.пед.н., професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», м. Одеса

123. Яцула Тетяна Володимирівна, докт.пед.н., професор загальноуніверситетської кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету