Кафедра іноземних мов

Список Дисциплін

Колектив кафедри викладає дисципліни для студентів, як мовних, так і немовних спеціальностей факультетів та інститутів Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського; активно займається розробкою актуальних методичних питань із навчання іноземних мов, підвищує свою кваліфікацію, проходячи стажування в інших провідних вузах України

Кафедру іноземних мов очолює доцент, кандидат педагогічних наук Мороз Тетяна Олександрівна. Науково-педагогічний склад кафедри налічує 4 доценти та 9 викладачів.

Основними напрямками роботи кафедри є висококваліфіковане навчання студентів іноземних мов на основі досліджень та інновацій; надання консультативної допомоги студентам, підготовки до участі в студентських олімпіадах та конференціях, розробка навчальних програм та навчально-методичних матеріалів.

Кафедра активно співпрацює з випусковими кафедрами та із спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх закладів, проводячи наукові конференції, де студенти представляють свої доповіді на теми зі своєї спеціальності. У ході вивчення теоретичних предметів студенти готують повідомлення на актуальні теми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов у формі рефератів. Велику роль у формуванні навичок самостійної роботи відіграє написання курсових робіт з методики викладання англійської мови, теорії і практики перекладу.

Основне завдання діяльності кафедри – оптимізація навчального процесу шляхом запровадження інтерактивних методів навчання іноземної мови та використання інноваційних освітніх технологій в навчанні. Викладачі кафедри здійснюють організацію навчання іноземних мов, формуючи у студентів високий рівень іншомовної комунікативної компетенції. Мультимедійні технології та інтерактивні стратегії, що запроваджуються викладачами, та комунікативна методика сприяють забезпеченню досягнення високого рівня володіння мовою.