Світлана Миколаївна Свєточева

Особисті дані

Посада: викладач кафедри англійської філології,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул.. Нікольська,24,

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

И.Миколаїв, Україна 54030

Тел.: 0512 -378819, 378807

E-mail: kaf.angl.msnu@gmail.com

 

ОСВІТА

2007 Диплом магістра                                                        Херсонський державний університет

2006 Диплом про вищу освіту                                          Миколаївський державний університет 

                                                                                              ім..В. О. Сухомлинського

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2007-                          викладач кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2006-2007                  викладач іноземних мов, Миколаївський торгово-економічний технікум.

 

КУРСИ

Практична фонетика англійської мови

Практика усного та писемного мовлення

Аналітичне читання

Курс академічного писемного мовлення

Сучасні теорії лінгвістики

 

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна), англійська, німецька.

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії, підручники, навчальні посібники:

Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу– Миколаїв: МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2009. – 208 с.

 

Останні публікаціі (ВАК):

  1. Светочева С. Н. Семантика и этимология германской богини Фрейи / С. Н. Светочева // Новітня філологія – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – № 43. – C. 22–29.
  2. Свєточева С. М Семантика та особливості імені германського бога Локі / С. М. Свєточева // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : Вип. 115. – С. 308–311.
  3. Светочева С. Н. Лексико-семантический анализ главных германских божеств (на материале текстов «Cтарших Эдд») / С. Н. Светочева // Современные направления теоретических и прикладных исследований : материалы Междунар. науч.-практ. конференции. Сборник научных трудов SWorld. – Одеса : КУПРИЕНКО, 2013 : Вып. 1. Том 24. – C. 2530.