МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРМАНСЬКИХ, РОМАНСЬКИХ МОВ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній

науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні тенденції науки та освіти: дослідження германських, романських мов та перекладознавства»,

яка відбудеться 20-30 квітня 2015 р.

 

Планується робота за напрямками:

1.  Актуальні проблеми германських та романських мов.

2.  Літературознавчі студії.

3.  Переклад як компонент полілінгвальної комунікації.

4.  Актуальні проблеми крос-культурної підготовки майбутніх фахівців.

5.  Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов.

 

Робочі мови конференції:  українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська.

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, студенти.

ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ (ФОРМА ДОДАЄТЬСЯ) ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ ОРГКОМІТЕТУ  ДО 1 березня 2015 р.

До 10 квітня 2015 р. на електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати:

1) текст доповіді (файл у форматі doc. або doсx. із назвою латинськими літерами «name_article»);

2) анкету-заявку автора (файл із назвою «name_application», що містить прізвище, ім’я, по-батькові автора, назву статті, місце роботи і посаду, контактний телефон, електронну адресу, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника для осіб без наукового ступеня);

3) скан-копію рецензії наукового керівника, що містить рекомендацію статті до друку (для аспірантів, здобувачів та студентів).

 

До друку приймаються тези обсягом 3–5 сторінок тексту формату А4, набрані в текстовому редакторі WORD / OFFICE 14 кеглем шрифту Times New Roman, інтервал – полуторний, абзац – 1,25 см; поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см, текст друкується без переносів з вирівнюванням на всю ширину сторінки). Перед текстом доповіді курсивом подається анотація англійською мовою (3–5 речень) із переліком ключових слів. Посилання на літературу подаються в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 237].

Наукові статті (доповіді) під час роботи конференції будуть доступними на сайті конференції, де всі учасники зможуть ознайомитися з матеріалами, взяти участь в обговоренні, залишити свої коментарі й задати питання авторам.

Після завершення конференції тези доповідей будуть опубліковані у науковому збірнику в електронному вигляді. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування поданих матеріалів. Заявки і статті для друку у збірнику матеріалів конференції надсилати на електронну адресу оргкомітету конференції: uliana_palivoda@mail.ru з поміткою у темі листа: Конференція. Кожен учасник отримає сертифікат учасника конференції.

Оргвнесок – 100 грн. (для учасників з України) / 500 руб. (для учасників з СНД); для докторів наук, професорів участь у конференції безкоштовна. Закордонні учасники (крім СНД) оргвнесок не сплачують. Пересилка диска з матеріалами конференції та сертифіката здійснюється за рахунок учасників конференції. Реквізити для оплати будуть надіслані авторам після прийняття матеріалів до друку.

 

 

Контактна інформація:

Голова оргкомітету:  к.філол.н., доц. Надія Ігорівна Козак

Відповідальний секретар конференції: к.філол.н, ст.викл. Уляна Ярославівна Баркарь (моб. +38 066 632 49 45, роб. (+38 0512) 37-88-19)

Координатор з міжнародних зв’язків: к.п.н, ст.викл. Ганна Миколаївна Сав’юк (anna.savjuk@gmail.com)

 

У разі виникнення питань звертайтесь до відповідального секретаря: uliana_palivoda@mail.ru

 

З повагою,

Оргкомітет

 

 

 

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ  СТАТТІ

 

Іванов М.Л.

                                                                                                     к.філол.н., доцент

 Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ДИСКУРС”

 

Текст анотації (англійською мовою).

Key words:

 

Текст статті.

 

Література

(в алфавітному порядку)

 

1.  Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : енциклопедичний довідник / О. О.Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 712 с.

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСНИКА

 

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________

Місце роботи_______________________________________________________

Науковий ступінь___________________________________________________

Наукове звання_____________________________________________________

Посада____________________________________________________________

Тема доповіді______________________________________________________

Назва секції________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові, наукова ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня)________________________________________________________

Домашня адреса____________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Контактні телефони (у тому числі мобільний)___________________________

Потреба у проживанні на час пленарного засідання_______________________