Усаченко Ірина Валеріївна

 

     Усаченко І.В., викладач кафедри германських мов і перекладознавства, закінчила Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського у 2009 році за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальністю 8.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська) та отримала кваліфікацію викладача англійської, німецької мов і зарубіжної літератури.

Протягом 2009-2011 рр. працювала лаборантом кафедри перекладознавства, з 2011 р. – викладач кафедри перекладознавства. Викладає такі дисципліни, як практика усного та писемного мовлення, практична граматика, порівняльна граматика англійської та української мов (семінарські заняття).

Усаченко І.В. працює на дисертацією на здобуття кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Тема дисертаційного дослідження – «Фоностилістичні особливості англійської мови (на прикладі шведсько-англійських білінгвів)».