Васіна Ірина Василівна

 

Васіна І.В. входить до числа перших випускників факультету іноземної філології Миколаївського державного педагогічного інституту 1998 року. Трудовий шлях почала на посаді лаборанта кафедри англійської філології та викладача цієї кафедри за сумісництвом. З 2001 року − викладач кафедри.

Васіна І.В. веде активну науково-методичну роботу, здійснює керівництво науковою роботою студентів, очолює секцію теоретичної та практичної фонетики, а також викладає курси з граматики та країнознавства США та Великої Британії. Протягом трьох років роботу на кафедрі поєднувала з викладанням англійської мови і літератури в ліцеї «Педагог».

  У 2003 р. Ірина Василівна підвищила кваліфікацію при Міжнародній школі «Американознавство в Україні – відкриття різноманітності», за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. В січні 2009 року Ірину Василівну призначено заступником декана факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

З 1 листопада 2011 року Васіна І.В. навчається у цільовій аспірантурі Херсонського державного університету зі спеціальності «Германські мови», працює над дисертаційним дослідженням з проблем лінгвістичного аналізу хронотопа як текстотвірної категорії в американській лінгвокультурі.

  Ірина Василівна бере активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, має 10 наукових праць. За сумлінну працю та успішне впровадження сучасних науково-методичних технологій неодноразово нагороджувалась преміями і Почесними грамотами.