Наукова робота на факультеті іноземної філології спрямована на розробку стратегій вивчення й викладання іноземних мов у соціокультурному та міжкультурному просторі, а також поступове формування наукової школи з досліджень класичної філології з урахуванням тенденцій сучасної науки. Визначена мета передбачає виконання наступних завдань:

  • всебічна підтримка науково-пошукової роботи викладачів та студентів;
  • обмін досвідом та результатами досліджень з представниками інших наукових шкіл України та зарубіжжя;
  • проведення науково-практичних конференцій різних рівнів;
  • публікація наукових здобутків у вигляді монографій, колективних праць, наукових статей і доповідей;
  • захист докторських та кандидатських дисертацій філологічного та педагогічного спрямування;
  • розвиток наукових ідей  в роботі зі студентами через керівництво науковими гуртками, МАН, у написанні бакалаврських і магістерських дипломних проектах.
  • Головними завданнями науково-дослідницької діяльності студентів на факультеті є розвиток у студентів прагнення до досліджень у галузі методичних дисциплін та накопичення досвіду цієї роботи; розвиток у майбутніх спеціалістів творчого мислення та формування дослідницьких умінь та навичок; виховання потреби постійно вдосконалювати свої знання, поширювати теоретичний кругозір та наукову ерудицію.