Звіт про V Міжвузівську науково-практичну конференцію

«Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця»

28 квітня 2015 року на факультеті іноземної філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського пройшла V Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця», організована кафедрою іноземних мов.

Відкриття конференції почалося зі вступного слова декана факультету іноземної філології, к.ф.н Н.І. Козак, яка привітала учасників конференції і побажала їм плідної роботи. У своїй промові Надія Ігорівна наголосила на важливості володіння іноземними мовами як необхідною професійною компетентністю сучасного фахівця та засобом доступу до інформації в глобалізованому суспільстві. Саме щирий інтерес до досліджень у галузі іноземної філології, зазначила декан, дозволяє студентам нашого університету досягати високих результатів на конкурсах наукових робіт.

Також з відкриттям конференції всіх присутніх привітала завідувач кафедри іноземних мов, к.п.н. Т.О. Мороз, яка розповіла про прагнення організаторів конференції до пошуку нових актуальних форм проведення наукових подій у студентській спільноті. Результатом цієї роботи став формат інтерактивного тренінгу, спеціально розробленого викладачами кафедри іноземних мов на основі технологій формування культурного інтелекту.

Тренінг «Global Competence: Understanding Each Other Better» став ключовою подією конференції. У ньому взяли участь студенти всіх факультетів університету разом зі своїми викладачами. Вони виконували різні види індивідуальної та групової роботи, спрямованої на формування особистісної, соціокультурної та лінгвістичної компетентностей.

Учасники конференції відзначили творчу дружню атмосферу, в якій проходила робота. Всі присутні висловили задоволення її ходом і результатами. До конференції був опублікований збірник науково-методичних праць до Дня Науки «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця»