Главная » 2017 » Травень » 5 » ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
22:19
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні студенти! Запрошуємо до участі у VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Наука. Студентство. Сучасність. Тенденції становлення нової школи в Україні: Компетентісний підхід у підготовці сучасного педагога».

18-19 травня 2017 року Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського у співпраці з ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Херсонським державним університетом, Рівненським державним гуманітарним університетом проводить VIIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Наука. Студентство. Сучасність. Тенденції становлення нової школи в Україні: Компетентісний підхід у підготовці сучасного педагога». До участі в конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти.
Мета конференції – залучити учасників до обговорення актуальних проблем реформування системи освіти в Україні в сучасних модернізаційних умовах.

У рамках роботи конференції планується робота за такими напрямами:
1. Освітній простір як середовище розвитку особистості.
2. Розвиток фахової компетентності майбутнього педагога.
3. Модернізаційні зміни у змісті навчально-виховного процесу сучасної школи України.
4. Українська школа в контексті євроінтеграційних освітянських процесів.
5. Психолого-педагогічні аспекти національно-патріотичного виховання в освіті України.
6. Формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітніх інноваційних процесів.

Форми участі в конференції:
• виступ із доповіддю на пленарному засіданні;
• виступ із доповіддю на секційному засіданні;
• публікація тез (1-4 с.);
• публікація статей (5-10 с.)
Програма конференції:
• відкриття конференції;
• пленарне засідання;
• участь у засіданні секцій;
• культурно-розважальна програма;
• проведення наукового семінару;
• проведення круглого столу, ділової гри, тренінгів;
• підбиття підсумків, закриття конференції.


Робочі мови конференції:
• українська; англійська; німецька.
Умови участі у роботі конференції
Для участі в конференції просимо Вас до 28 квітня 2017 року в оргкомітет (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, аудиторія 01.407, кафедра педагогіки та загальної психології) подати:

l заявку на участь у конференції;
l роздруковані матеріали;
l електронний варіант матеріалів;
l квитанцію про оплату;
l конверт зі зворотною адресою (для учасників з інших міст).
За результатами роботи конференції планується випуск збірника матеріалів. Для підготовки до видання збірника тези або статті подаються на адресу Оргкомітету Конференції до 28 квітня 2017 року електронною поштою: oleksjukoksana@ukr.net
Вимоги до оформлення матеріалів:

обсяг 1-5 повні сторінки А4; формат MS Word-1998-2003 з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5; розмір полів: лівого – 2,0 см, правого – 2,0 см, верхнього – 2,0 см, нижнього – 2,0 см; абзацний відступ – 1,25 см;
перший рядок – великими літерами ініціали та прізвище автора (ів), форматування по лівому краю;
другий рядок – науковий ступінь, звання (пишеться повністю), ПІБ наукового керівника, курсивний шрифт, форматування по лівому краю;
третій рядок – місто, назва навчального закладу, великими прописними буквами, форматування по центру;
четвертий рядок – назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру;
далі з 1,5 інтервалом розміщується основний текст.
Вирівнювання тексту – по ширині; не застосовувати стилі, не використовувати функцію «Списки» та спеціальні можливості, що надаються меню «Формат – Абзац – Положення на сторінці»; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються лише курсивом, розрядка і підкреслення виключаються. Література до тез не обов’язкова. Обов’язково розрізняти дефіс (-) і тире (–) (Shift+Ctrl+тире).
Лапки ставити такі: «».
Апостроф ставити такий: ’ (наприклад, п’ять).
Ставити нерозривні пробіли між ім’ям, по-батькові та прізвищем (Shift+Ctrl+пробіл)
Не допускається: по два пробіли між словами, наявність таких знаків, як “розрив рядка”, “почати нову сторінку”, “почати новий розділ”.
За зміст тез, статей, коректність посилань відповідальність несуть автор та науковий керівник.
До друку не приймаються роботи, які хибують на: 1) плагіат; 2) переклад тексту за допомогою електронних перекладачів; 3) відсутність власного дослідження; 4) некоректність посилань; 5) технічну невідповідність вимогам.
Тези та статті, що не відповідають указаним вимогам, будуть відхилені. Оргкомітет зберігає за собою право на редагування
та скорочення матеріалів.

Для друкування тез/статті до 28 квітня 2017 року потрібно сплатити кошти у розмірі 30 грн за 1 сторінку формату А4.
Оплату здійснювати на картковий рахунок № 2600701287973, код ЗКПО 2581011240, Миколаївське відділення ЦФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, одержувач Румянцева Ганна Валеріївна, вид сплати – за друк тез/статті конференції «НСС».
Матеріали на конференцію (заявка, тези/стаття, копії квитанції про сплату матеріалів та пересилання) для іногородніх надсилати звичайним листом на поштову адресу – Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, м. Миколав, Україна, індекс 54030 і обов’язково на електронну пошту (oleksjukoksana@ukr.net). Для учасників з МНУ імені В.О.Сухомлинського та з інших установ міста Миколаєва Матеріали на конференцію (заявка, тези/стаття, копії квитанції про сплату матеріалів) приносити на кафедру педагогіки та загальної психології (головний корпус, ауд. 01.407) і обов’язково надсилати на електронну пошту (oleksjukoksana@ukr.net).

 

Просмотров: 352 | Добавил: абба | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar